təsərrüfat

təsərrüfat
is. <ər.>
1. iqtis. Hər hansı bir ictimai quruluşun istehsal üsulu, istehsal münasibətlərinin məcmusu. Kapitalist təsərrüfatı. Natural təsərrüfat. Sadə əmtəə təsərrüfatı. Kapitalist təsərrüfat sistemi.
2. İstehsala xidmət edən, istehsalı təşkil edən, onun üçün olan hər şey; iqtisadiyyat. Xalq təsərrüfatı.
3. İstehsalın hər hansı bir sahəsi, habelə hər hansı istehsal vahidi. Şəhər təsərrüfatı. Meşə təsərrüfatı. – Nəticədə kənd təsərrüfatı dağılır, kəndli torpağı buraxıb şəhərlərə qaçırdı. M. S. O.. // Hər hansı istehsala və ya istehsal vahidinə aid olan avadanlıq, inventar, tikili və s. Kolxoz təsərrüfatı. Yol təsərrüfatı. // Kənd təsərrüfatının, alətləri, istehsal vasitələri, əkin yerləri, heyvanları və s. olan istehsal vahidi. Xırda kəndli təsərrüfatı.
4. Məişət və ev ehtiyaclarını təmin etmək üçün lazım olan vəsaitin məcmusu. Tamaşa bütün ailəsini kənddən, təsərrüfatdan ayıraraq stansiyaya, rayon mərkəzinə gətirmişdi. Ə. Ə.. <Cəlalın atası> . . kiçik bir təsərrüfat düzəldə bilmişdi. S. Vəliyev. // İdarədə, müəssisədə və s. -də lazım olan şeylərin məcmusu. Təsərrüfat şöbəsi. Direktorun təsərrüfat üzrə müavini. – Təsərrüfat müdiri lampanı rəfdən götürüb ortalığa gətirdi və kibriti Rəhimə verdi. Ə. S..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • artel — <rus.> Müəyyən şərtlərlə birlikdə işləmək üçün düzəldilən təsərrüfat birliyi; birləşmə, şirkət. Balıqçılıq arteli. – Əminə xalanın işlədiyi corab arteli fəhlələrinin yığıncağı uzun çəkdi. M. Hüs.. Kənd təsərrüfatı arteli – kəndlilərin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Azerbaijan State Agricultural Academy — Infobox University name = Azerbaijan State Agricultural Academy native name = Azərbaycan Kənd Təsərrüfat Akademiyası latin name = motto = established = 1929 type = Public endowment = staff = faculty = 560 president = provost = principal = rector …   Wikipedia

  • ferma — 1. <fr.> 1. Heyvandarlığın müəyyən sahəsi ilə məşğul olan ixtisaslaşdırılmış ayrıca təsərrüfat. Atçılıq ferması. Quşçuluq ferması. Fermaların yarışı. – <Gülsənəm arvadın> qaş qaralanda, fermada sağını qurtarıb evə qayıdan zaman az… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • həyət — is. <ər.> 1. Adətən evin qabağında ətrafı hasar və ya başqa binaların divarları ilə əhatə olunmuş sahə. <Gülsüm> qapını ahəstə açıb çıxdı həyətə və sinəsini sərin hava ilə doldurub boşaltdı. Ə. H.. Hər evin həyətində nar və gilənar… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ictimailəşdirmək — f. Dağınıq, fərdi, xüsusi təsərrüfatı, istehsal vasitələrini, təsərrüfat obyektlərini və s. ni ictimai kollektiv, təsərrüfat halına gətirmək; ümumiləşdirmək, ellikləşdirmək. İstehsal alət və vasitələrini ictimailəşdirmək. Torpağı ictimailəşdirmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • intendant — <fr.> hərb. Orduda və ya qoşun hissələrində təsərrüfat işlərinə baxan hərbi qulluqçu. İntendant vəzifəsi. ◊ İntendant xidməti – silahlı qüvvələrin təsərrüfat və təchizat işlərinə baxan idarələr sistemi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kolxoz — is. tar. <rus. «коллективное хозяйство» söz. ixtisarı> Kollektiv təsərrüfat –SSRİ də iri, yüksək səviyyədə mexanikləşdirilmiş kənd təsərrüfatını elliklə aparmaq üçün XX əsrin 30 80 ci illərində kənd zəhmətkeşlərinin sosialist tipli istehsal …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kooperativ — <latıncadan> 1. Kooperasiya təşkilatı. Kooperativ təşkilatı. – <Muxtar> mərkəzi işçi kooperativində orta bir vəzifə daşıyırdı. S. H.. 2. Kooperativ mağazası, dükanı. Rüstəm sürətli addımlarla qayıtdı və firqə özək katibini kooperativ… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • meşəbəyilik — is. Təsərrüfat vahidi olan meşə sahəsi, habelə bu sahəyə nəzarət edən idarə. Meşəbəyilikdə işləmək. // Meşə təsərrüfatı idarəsinin yerləşdiyi təsərrüfat tikintiləri. Meşəbəyiliyə getmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • natural — sif. <lat.> Natura (mal, məhsul və s.) ilə ödənilən, alınan və ya verilən (bax natura 2 ci mənada). Natural vergi. Natural təsərrüfat – məhsulu satmaq üçün deyil, istehlakçının özünün istehlakı üçün istehsal olunan təsərrüfat …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”